Login
Main menu

EuskalHack Segurtasun Informatika Elkartearen Zuzendaritza Batzordea, estatutuen lorurarekin bat, hurrengo pertsonez eratuta dago:

 • Miguel Hernández
 • Mikel Rodríguez
 • Roberto C.
 • Iñigo Gala
 • Iñaki Gorriti

 

Hauek dira Zuzendaritza Batzordearen funtzio nagusiak, elkarteko estatutuei lotuta izanik:
 • Elkartearen eguneroko kudeaketaz arduratzea, Batzar Orokorraren jarraibideekin bat etorriz eta haren kontrolpean.
 • Elkarteak aurrera eramango dituen ekintzen egitaraua egitea.
 • Gastu eta sarreren urteko aurrekontua eta aurreko urteko kontuen egoera-orria Batzar Orokorrari aurkeztea, hark onar ditzan.
 • Batzar Orokorraren bileretako gai-zerrendak egitea, eta ohiko nahiz ezohiko batzar orokorretarako deialdiak egitea erabakitzea.
 • Bazkideek egiten dituzten proposamen eta iradokizunei erantzutea eta horien inguruan hartu beharreko neurriak hartzea.
 • Estatutu hauetako aginduak interpretatzea eta Estatutuetako hutsuneak betetzea, betiere elkarteen inguruan indarrean dauden legeekin bat etorriz.
 • Batzar Orokorrak berariazko erabakien bidez ematen dizkion eskumenak erabiltzea, betiere ez badira haren eskumen esklusibokoak.